Restaurovaní řezbářských prací

FotografieFotografie
Rám
Před opravou
Rám
Po opravě