Restaurování

Jedná se o moderní a efektivní metodu, která plně nahrazuje pracné a časově náročné a v mnoha případech ne zcela stoprocentní ošetření chemickou cestou. Metoda spočívá ve využití izotopu kobaltu 60 vyzařujícího gama zaření, které stejně jako RTG nebo UV záření nezanechává v předmětech žádné stopy. Nepoškozuje povrchové úpravy a ani polychromie. O neškodnosti svědčí i skutečnost , že je hojně využíváno pro sterilizaci potravin a zdravotnického materiálu. Po ozáření se tak dřevokazný hmyz může do předmětů vrátit takřka okamžitě a proto je třeba takto ošetřené předměty co nejdříve napustit nějakým pesticidním připravkem.

Ukázka Ilustrace